Menu
Lokaal voor Breda, liberaal voor ondernemers, sociaal voor ouderen

TON NOORHOFF

30 apr 2015  |  Kandidaten

Geboren in 1937 in Den Haag, werkte ik sinds 1953 in de Procesbesturing, sinds 1970 in de Bedrijfsbesturing en sinds 1995 in het Hoger Beroepsonderwijs. Uitvoerend en leidinggevend. In binnen- en buitenland, waaronder het Nabije Oosten, Noord-Amerika en China. Tot 2009.

Sindsdien volg ik – als publiek – de vergaderingen van de gemeenteraad en haar commissies en zag daar het politieke ‘spel en de knikkers’. Het eerst en meest viel mij het gemak op waarmee burgers en organisaties die iets willen, maar dat zelf niet kunnen – of willen – betalen, daarvoor geld vragen aan de gemeente. En het gemak waarmee het – vorige – college dat gaf. Immers, de gemeente heeft geen geld, dat is van de werkende en belasting betalende andere burgers. Dat leidde tot het plan mij in 2014 kandidaat te stellen voor de gemeenteraad.

Met de volgende zorgen en ambities:
Een eerlijker verdeling van lusten en lasten zien te bereiken. Want de lusten van de een – uitkeringen, subsidies – zijn de lasten – belastingen – van de anderen, waaronder de ondernemers en de ouderen.
Vertegenwoordigen is meer dan eens per vier jaar met de verkiezingen met een kraampje op de Grote Markt staan. Ook in de daarop volgende vier jaar moeten besluiten zijn uit te leggen. Ook de onvermijdelijke compromissen.
Kaderstellen – opdrachten geven aan het college – niet alleen aan het begin van die vier jaar, maar ook in de daarop volgende vier jaar, als onvoorziene gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen dat nodig maken.
Controleren is vaststellen of het college – met haar ambtenaren – de opdrachten van de gemeenteraad uitvoert. Daarvoor is meer nodig dan alleen maar de krant lezen: ook in kontakt blijven met ondernemers, ouderen, organisaties, verenigingen, wijk- en dorpsraden.
Veiligheid moet geen ‘gevoel’ zijn, maar feitelijke veiligheid, te meten aan onveiligheid: de kans slachtoffer te worden van een misdrijf, ongeval of ramp.
Openbaarheid van bestuur vraagt toegankelijke, overzichtelijke en begrijpelijke – online – verslaglegging waarmee de burger kan weten en begrijpen wat het college c.q. de gemeenteraad heeft besloten. En hoe de gemeente er financieel voor staat. Met een voor ondernemers en burgers gebruikelijk en begrijpelijk – on-line – overzicht van bezittingen en schulden (ook wel bekend als balans) en van uitgaven en ontvangsten (ook wel bekend als verlies- en winstrekening)
Kostenbeheersing met een doelmatige, doeltreffende en doelgerichte gemeentelijke organisatie. Daarbij hoort een passende dienstverlening aan burgers, waaronder ondernemers. Daarbij hoort geen internationale ontwikkelingshulp.
De gemeente moet de nieuwe en ingrijpende taken: de zorg voor jeugd, werk en ouderen die het Rijk – maar dan wel met minder budget – overdraagt, toch met dat budget uitvoeren. Dus doelmatiger, doeltreffender en doelgerichter. En dus zonder de lokale lasten te verhogen.
Ton Noorhoff

WORD LID

Wil je Breda ook veranderen?
Word dan lid van BOB! 
Klik hier!

DOWNLOADS

Binnenkort online

CAMPAGNETEAM

Sta je achter de standpunten van BOB en heb je van 1 uur tot heel veel tijd?